ต้องการคนเอาใจ

วันที่ 07 มค. พ.ศ.2559

 

 

ต้องการคนเอาใจ

 

เริ่มจากเรื่องเล็กๆ ที่ไม่มีใคร "เอาใจ" แล้ว "น้อยใจ"

น้อยใจมากๆ เลย "งอน" เพื่อเรียกร้องความสนใจ

เมื่องอนแล้วยังไม่มีใครสนใจเลย "โกรธ" 

สะสมอารมณ์โกรธมากๆเข้า จนเป็นความ "เกลียด"

เกลียดมากเข้าๆ ยกระดับเป็น "อาฆาต"

ใจที่อาฆาต ตลอดเวลาก็พัฒนาไปเป็น "พยาบาท"

สุดท้ายของพยาบาท คือการ "จองเวร" ไปข้ามภพข้ามชาติ


.....แค่เริ่มต้นจากเป็นคนที่ชอบให้คนเอาใจ ให้ความสำคัญ หรือเสพติดคำชม ไม่น่าเชื่อว่า พญามาร มันสามารถยกระดับให้จองเวรกันได้ ซึ่งการจองเวรกัน เป็นอันตรายอย่างยิ่ง ต่อทั้งผู้จองเวรและผู้ถูกจองเวรในสังสารวัฏ เพราะเมื่อไหร่ เกิดมาเจอกันจะห้ำหั่นกันโดยที่ตัวเองก็ไม่รู้เหตุผล และสุดท้ายก็จะตกไปอยู่ในอบายภูมิ

 

.....ดังนั้น ข้าพเจ้าไม่ต้องการจะจองเวรกับใครในวัฏฏะนี้ ข้าพเจ้าจึงไม่ต้องการการเอาใจจากใคร และไม่ยินดียินร้ายกับคำนินทาสรรเสริญใดๆ

 

Cr:Forward Line