ไข่ในหิน

วันที่ 07 กพ. พ.ศ.2548

 

เกิดเป็นคน
ปัญญาคิด
  เตรียมใจกาย
ไม่เปราะบาง  
ควรขยัน
มุ่งขจัด
พร้อมบุก
เหมือนไข่
หมั่นทำกิจ
สิ่งขัดขวาง
สู้ทุกทาง
ย่อมได้ดีฯ

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร