พัดให้ลม

วันที่ 08 กพ. พ.ศ.2548

ทั้งมือเท้า
จึงจะได้
เหมือนพัดลม
อย่าได้เป็น  
และสมอง
สินทรัพย์
เคลื่อนไหว
คนทื่อ
ต้องเคลื่อนไหว
มาดับเข็ญ
ได้ลมเย็น
มือเท้าตายฯ

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร