ปลวกประสาน

วันที่ 11 กพ. พ.ศ.2548

 

ทำงานใหญ่
ความพร้อมเพรียง
เหมือนจอมปลวก
ใหญ่เท่าใหญ่
ต้องสัมพันธ์
เชื่อมหนุนนำ
พวกปลวกสร้าง
ไม่เหลือบ่า
ประสานเสียง
สำเร็จได้
อย่างฉับไว
สามัคคีฯ

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร