แว่นตาธรรม

วันที่ 10 เมย. พ.ศ.2547

 

แว่นตาช่วย      ให้เห็น      ได้เด่นชัด   

ช่วขขจัด      พร่ามัว      ทรงตัวได้

 ย่อมมัวมล      มืดตลอด      เมื่อบอดใจ

    นอกจากใช้      “แว่นธรรม”      สวมนำทางฯ

 

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร