ท่อนไม้ที่ไร้ค่า

วันที่ 09 เมย. พ.ศ.2547


 

เกิดเป็นคน      แต่ไม่      ใช้ความคิด

      ไม่ทำกิจ      คิดการ      งานน้อยใหญ่

กินอยู่เปล่า      หมดค่า      จะว่าไป

    เหมือนท่อนไม้      ผุเกลื่อน      ริมเถื่อนทางฯ
 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร