มะลิหอม

วันที่ 12 กย. พ.ศ.2547

 

 

 

อันความดี
หอมบรรเจิด
กลิ่นมะลิ  
ก็ยังไม่  
ที่ทำ
ตราตรึง
หอมจรุง
หอมล้ำ
กลิ่นล้ำเลิศ
ถึงไหนไหน
ฟุ้งไปไกล
กลิ่นความดีฯ

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร