เพชรเม็ดงาม

วันที่ 30 กย. พ.ศ.2547

 

 

ปราชญ์แม้หลบ
คนก็หา
เฉกเพชรดี
คนก็ควาน
ตัวอยู่
จนพบ
ตกน้ำ
งมหา
ตามภูผา
สบสถาน
จมลำธาร
จนกว่าเจอฯ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร