ขุมทรัพย์วิเศษ

วันที่ 30 มิย. พ.ศ.2547

 

อันทรัพย์สิน
สู้ลำบาก
ย่อมประสบ
จำเอามา

นั้นไซร้
เล่าเรียน
พบได ้
ฝึกทำ
หาไม่ยาก
เพียรศึกษา
ในตำรา
เป็นร่ำรวยฯ

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร