ลิ้นกับฟัน

วันที่ 27 พค. พ.ศ.2547

ลิ้นกับฟัน
ก็เป็นอย่าง
อยู่ด้วยกัน
ต้องทำใจ

ย่อมกระทบ
ธรรมดา
ร้ายบ้าง
อดกลั้น
ขบกันบ้าง
ไม่ว่าไหน
ช่างปะไร
ผ่อนสั้นยาวฯ

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 Total Execution Time: 0.0081426501274109 Mins