ไฟร้อน

วันที่ 26 พค. พ.ศ.2547

 

 รู้ว่าไฟ

 ก็อย่าต้อง

 เป็นของร้อน

 คนแสนงอน

 ชอบโกรธขึ้ง

 พึงหลีกหนี

 อย่าตอแย

 อย่ายั่วเย้า

 ไม่เข้าที

 โกรธเต็มที่

 เหมือนได้เชื้อ

 จะเหลืองแรงฯ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร