กาในฝูงหงส์

วันที่ 24 พค. พ.ศ.2547

 

 

 

สู้พากเพียร
ลวดลายสี
แม้ท่วงท่า
สำเนียงคง

จับกา
ปล่อยไป
สีสัน
บ่งเหล่า
มาแต้มสี
ในฝูงหงส์
เหมือนบรรจง
ว่าเผ่ากาฯ

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร