กิ่งก่าได้ทอง

วันที่ 23 พค. พ.ศ.2547

ได้ดีแล้ว
ทำโอหัง
ลืมกำพืด
เป็นกิ้งก่า

อย่าปลื้ม
อวดโต
วงศ์วาน
ได้ทอง
จนลืมหลัง
โก้หรูหรา
เคยผ่านมา
ลำพองตนฯ

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร