สะพานชีวิต

วันที่ 28 กพ. พ.ศ.2548

 

 

สะพานมี
ขึ้นและลง
ชีวิตเหมือน
ต้องลงกัน
สองข้าง
หัวท้าย
ขึ้นสะพาน
ทุกคน
ทางประสงค์
ผ่อนผายผัน
ไม่นานวัน
ไม่พ้นเอยฯ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร