ห่างวอกห่างวา

วันที่ 09 มีค. พ.ศ.2548

 

 

 

ลิงล่ามโซ่
คว้าไม่ถึง
หากจะห่าง
  ต้องห่างกว่า 
ห่างมา
ก็ปลอดภัย
คนพาล
โยชน์หนึ่ง
แค่วาหนึ่ง
ได้หรรษา
เล่าขานมา
จึงปลอดภัยฯ

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร