คนแมลงผึ้ง

วันที่ 10 มีค. พ.ศ.2548

รสหอมหวาน
ไม่แวะข้อง
คนดีหาก
ประพฤติตน
แมลงผึ้ง
ของเหม็น
ยึดแบบ
เหมือนผึ้ง
จึงแตะต้อง
ไม่เป็นผล
อันแยบยล
จึงดีจริงฯ

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร