ฤทธิไม้เรียว

วันที่ 05 เมย. พ.ศ.2548

เด็กทำผิด
แล้วคอยเฝ้า
แทนข่มขู่
เด็กย่อมดี
ลองให้
แนะนำ
วนเวียน
ไม่ได้

อภัยเขา
ย้ำวิถี
ดุเฆี่ยนตี
ด้วยไม้เรียวฯ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร