คนยาขม

วันที่ 06 เมย. พ.ศ.2548

 

 

คำคนชื่น
แม้ฟังดู
  แต่จักมี
เฉกเช่นทาน
ท้วงทัก
ตรงไป
คุณค่า
ยาขม
มักบาดหู
ไม่อ่อนหวาน
ไปช้านาน
ข่มโรคภัยฯ

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร