ภูเขาโดดเด่น

วันที่ 22 กค. พ.ศ.2547

 

 

 

อันคนดี
คนย่อมเห็น
เหมือนภูเขา
ไม่ว่าใคร

 
 
ทำประโยชน์
ประจักษ์ซึ้ง
สูงเด่น
รู้เห็น
 
 
ไว้โดดเด่น
ถึงไหนไหน
เห็นได้ไกล
เป็นชื่นชมฯ

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร