ต้นไม้ไร้พวก

วันที่ 18 เมย. พ.ศ.2548

 

ต้นไม้ใหญ่
ลมบนเคี่ยว
  ถึงสูงศักดิ์
แต่พวกไม่
สูงโลด
พัดโหม
เชี่ยวชาญ
มากพอ
อยู่โดดเดี่ยว
ก็ล้มได้
สักปานใด
ก็โค่นเร็วฯ

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร