ตาบอด - ใจบอด

วันที่ 21 เมย. พ.ศ.2548

 

ถึงตาบอด
เปลี่ยนตาใหม่
แต่ใจบอด
ที่จะเซ็น  
ไม่แย่
เรืองรอง
มืดมาก
เปลี่ยนให้
พอแก้ไข
ก็มองเห็น
ช่างยากเย็น
เป็นใจงาม ฯ