แก่มะพร้าว

วันที่ 16 มค. พ.ศ.2548

 

 

มะพร้าวแก่
รสเอมโอษฐ์
แก่วิชา
ไม่มีใคร  
แก่ดี
หวานมัน
ยิ่งแก่
งกเงิ่น
มีประโยชน์
อย่างขานไข
ยิ่งแน่ไป
แก่เกินเรียนฯ

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร