แว่นตาธรรม

วันที่ 09 กย. พ.ศ.2547

 

แว่นตาช่วย
ช่วขขจัด
ย่อมมัวมล
นอกจากใช้
ให้เห็น
พร่ามัว
มืดตลอด
“แว่นธรรม”
ได้เด่นชัด
ทรงตัวได้
เมื่อบอดใจ
สวมนำทางฯ

 

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร