ท่อนไม้ที่ไร้ค่า

วันที่ 08 กย. พ.ศ.2547

 

เกิดเป็นคน
ไม่ทำกิจ
กินอยู่เปล่า
เหมือนท่อนไม้
แต่ไม่
คิดการ
หมดค่า
ผุเกลื่อน
ใช้ความคิด
งานน้อยใหญ่
จะว่าไป
ริมเถื่อนทางฯ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร