สร้างตึก-สร้างคน

วันที่ 07 กย. พ.ศ.2547

 

 

 

อันตึกราม
สร้างไม่นาน
  แต่สร้างยาก
มิให้ผล  

 
 
ใหญ่โต
ก็สำเร็จ
นั้นหรือ
ทุกครั้ง
 
 
รโหฐาน
เสร็จทุกคน
คือสร้างคน
ดุจตั้งใจฯ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร