ซุงไม้ไม่ไร้ค่า

วันที่ 20 กค. พ.ศ.2547

 

 

 

อันท่อนซุง
ลากมาทำ
ผู้ตกอับ
หากมีคน  

 
 
ลอยฟ่อง
ประโยชน์
พลาดท่า
เรียกใช้
 
 
ตามท้องน้ำ
ได้โสตถิ์ผล
ถึงคราจน
ก็ได้การฯ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร