ลบหนังสือ

วันที่ 19 กค. พ.ศ.2547

 

เขียนหนังสือ
ลบลำบาก
แม้ทำเพราะ
ก็ตามติด  

 
 
ผิดไป
นั้นหรือ
ประมาท
ตัวไป
 
 
ลบไม่ยาก
คือความผิด
พลาดเพียงนิด
ไม่ลบเลือนฯ

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร