เพชรร้าว

วันที่ 05 มค. พ.ศ.2548

 

เป็นผู้หญิง             ต้องรัก        ซึ่งศักดิ์ศรี        

 

ค่าจะมี                     ก็ครั้ง         เมื่อยังสาว

หากปล่อยตัว              ให้มี             ราคีคาว

เหมือนเพชรร้าว          หย่อนค่า         ไม่น่าเชย ฯ

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร