ไม้ลูกดก

วันที่ 03 สค. พ.ศ.2548

 
 
ไม้ลูกดก นกเพียร แวะเวียนหา

ยามลูกมา หมดสิ้น นกบินหนี

เหมือนยามเฟื่อง เงินทอง พวกพ้องมี

ต่างหลีกลี้ หลบหน้า คราอับจนฯ