ปากตะไกร

วันที่ 26 มิย. พ.ศ.2547

 

 

 

ชอบพูดมาก
จะแค้นเคือง
ถึงพูดจริง
จะถูกเข่น

 
 
หยุดยาก
ถูกด่า
เรื่องจริง
เหน็บฝาก

 
 
 
ยิ่งมากเรื่อง
ว่าปากเหม็น
ยิ่งลำเค็ญ
ปากตะไกรฯ

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร