เปลือกหอยด้อยค่า

วันที่ 18 พค. พ.ศ.2547

 

 

 

 เศษเปลือกหอย  ด้อยค่า  นำมาแต่ง
 ประดิษฐ์แปลง  ให้ดี  ก็มีค่า
 ลูกคนจน  ฝึกดี มีวิชา 
 ไม่น้อยหน้า  ใครใคร ในสังคมฯ 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร