ไทรใหญ่ริมทาง

วันที่ 19 พค. พ.ศ.2547

 

 

สร้างความดี
แต่เครื่องหมาย
ปันประโยชน์
เหมือนปลูกต้น

เหนื่อยบ้าง
ดียัง
ปันสุข
ไทรใหญ่
ค่อยจางหาย
รินหลั่งผล
เพื่อทุกคน
ไว้ริมทางฯ

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร