ผ้าเหลืองคลุมตอ

วันที่ 06 สค. พ.ศ.2547

 

 

 

ตัวเป็นพระ
งามผ่องผุด
  หากเละเทะ
เอาผ้าเหลือง  

 
 
ทำอย่างพระ
น่าเกื้อหนุน
พายับยุ่ง
มาคลุมตอ
 
 
ประเสริฐสุด
บุญต่อเนื่อง
ไม่รุ่งเรือง
ก็พอกัน ฯ

 

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร