ภูเขาหิน

วันที่ 21 สค. พ.ศ.2547

 

 

คำนินทา
ไยมัวคิด
อย่ากังวล
เหมือนภูผา

 
 
พาให้
สนใจ
หวั่นลิ้น
ไม่พรั่น
 
 
เข้าใจผิด
ใฝ่ถือสา
คนนินทา
หวั่นแดดลมฯ