แก่มะพร้าว

วันที่ 24 สค. พ.ศ.2547

 

มะพร้าวแก่
รสเอมโอษฐ์
แก่วิชา
ไม่มีใคร

 
 
แก่ดี
หวานมัน
ยิ่งแก่
งกเงิ่น
 
 
มีประโยชน์
อย่างขานไข
ยิ่งแน่ไป
แก่เกินเรียนฯ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร