แก่มะพร้าว

วันที่ 17 กค. พ.ศ.2548

 

มะพร้าวแก่                      แก่ดี                        มีประโยชน์

 

 

 

                          รสเอมโอษฐ์                   หวานมัน               อย่างขานไขแก่วิชา                          

      ยิ่งแก่                      ยิ่งแน่ไป                                            

ไม่มีใคร                       งกเงิ่น                    แก่เกินเรียนฯ

 

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร