ร่มธรรม

วันที่ 28 ตค. พ.ศ.2547

 

 

ร้อนแสงแดด
แต่ร้อนไฟ
ป้องด้วยร่ม
เครื่องป้องกัน

 
 
ร่มกั้น
รักโกรธ
ธรรมดา
ที่สม
 
 
พอกันได้
โทษมหันต์
หาเทียมทัน
คือ “ ร่มธรรม” ฯ

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร