เสาหลักปักลึก

วันที่ 26 ตค. พ.ศ.2547

 

 

อันเสาหลัก
เป็นผู้ใหญ่
โดนลมปาก
อาจไหวหวั่น

 
 
ผลักทุกวัน
ถึงใจหนัก
เป่าเข้าหู
คล้อยตามไป
 
 
ยังสั่นไหว
ยึดหลักมั่น
อยู่ทุกวัน
เป็นได้เอยฯ