ขี้ผึ้งลนไฟ

วันที่ 14 กค. พ.ศ.2548

 

     

 

 

          เป็นผู้นำ                  ใจหนัก          ยึดหลักมั่นยุติธรรม์                                                    

 กำกับ             นับเป็นหนึ่ง                                                                          

 

หากใจอ่อน            เอียงถลำ            ตามแรงดึง                                      

เหมือนขี้ผึ้ง                ถูกไฟ             ไม่เหมาะเลยฯ                                   

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร