ปากตะไกร

วันที่ 11 มค. พ.ศ.2548

 

 

ชอบพูดมาก
จะแค้นเคือง
  ถึงพูดจริง
จะถูกเข่น  
หยุดยาก
ถูกด่า
เรื่องจริง
เหน็บฝาก
ยิ่งมากเรื่อง
ว่าปากเหม็น
ยิ่งลำเค็ญ
ปากตะไกรฯ

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร