คนคางคก

วันที่ 12 มค. พ.ศ.2548

 

ชาติคนดื้อ
ยางหัวตก
หากไม่เจ็บ
ต่อลำเค็ญ
เขาเปรียบอย่าง
จึงรู้สึก
ก็ไม่จำ
น้ำตาพรู
ชาติคางคก
สำนึกเห็น
ทำหน้าเป็น
จึงรู้ตัวฯ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร