ข้าซื่อสัตย์

วันที่ 23 สค. พ.ศ.2547

 

 

ถึงเป็นหมา
มิเคยกัด
  ผิดกับคน
ยอมแต่กาย  

 
 
ก็เป็นหมา
เจ้าของ
ใจคด
ใจสู้
 
 
ข้าซื่อสัตย์
ต้องเสียหาย
กบฏนาย
มิรู้คุณฯ

 

 Total Execution Time: 0.021028280258179 Mins