ขี้ผึ้งลนไฟ

วันที่ 14 มค. พ.ศ.2548

 

 

เป็นผู้นำ
ยุติธรรม์
  หากใจอ่อน
เหมือนขี้ผึ้ง  
ใจหนัก
กำกับ
เอียงถลำ
ถูกไฟ
ยึดหลักมั่น
นับเป็นหนึ่ง
ตามแรงดึง
ไม่เหมาะเลยฯ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร