แมวดื้อ

วันที่ 16 สค. พ.ศ.2547

 

 

 

เจ้าแมวเหมียว
ยามเรายื้อ
ดึงขึ้นกลับ
แต่ก็ยัง

 
 
น่ารัก
ยุดลง
แอ่นท้า
ไม่ล้น
 
 
แต่มักดื้อ
มันโก่งหลัง
ว่าไม่ฟัง
คนดื้อเลย ฯ

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร