จันทร์เพ็ญพ้นเมฆ

วันที่ 06 พย. พ.ศ.2547

 

 

 

 

 แม้เคยชั่ว

 เคยผิด

 ติดนิสัย

หากทิ้งได้ 

 ชีวิตนี้

 พอมีหวัง

 เหมือนจันทร์เพ็ญ

 พ้นเมฆา

 ที่มาบัง

 ย่อมงามปลั่ง

 ดีได้

 เมื่อใฝ่ดีฯ

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร