บ้านกาย

วันที่ 04 เมย. พ.ศ.2548

บ้านหลังงาม
ไม่ช้าจัก
เปรียบร่างกาย
ไม่ช้าคง
ใช้งาน
พังกระจุย
เสื่อมทรุด
เหมือนบ้าน
มานนานนัก
เป็นผุยผง
หยุดไม่ลง
แหลกลาญไปฯ

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร