ครูกำไล

วันที่ 06 มิย. พ.ศ.2548

 

อยู่ด้วยกัน
อย่าถึงแตก
กำไลมือ
ขอให้ดู

กระทบกัน
ร้าวฉาว
สองอัน
เป็นแบบ

นั่นไม่แปลก
โกรธกันอยู่
เชิงชั้นครู
แยบคายดีฯ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร