เสียงนกเสียงกา

วันที่ 04 มิย. พ.ศ.2548

อัน “ เสียงนก
ควรฟังหู
ไม่แยกแยะ
เสียงเซ็งแซ่

เสียงกา ”
ไว้หู
รู้ทัน
ดังไกล

มีค่าอยู่
ดูให้แน่
จักผันแปร
ตรองให้ดีฯ

 

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร