ไทรใหญ่ริมทาง

วันที่ 24 พค. พ.ศ.2548

 

 

สร้างความดี
แต่เครื่องหมาย
ปันประโยชน์
เหมือนปลูกต้น  
เหนื่อยบ้าง
ดียัง
ปันสุข
ไทรใหญ่

ค่อยจางหาย
รินหลั่งผล
เพื่อทุกคน
ไว้ริมทางฯ

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร