แสงตะวัน

วันที่ 14 กย. พ.ศ.2547

 

 

 

ร้อนไฟโกรธ
ดวงอาทิตย์
  เผาทุกสิ่ง
ก็ไม้ร้อน
มีอะไร
ฤทธิ์แรง
ลุกไหม้
แรงโรจน์
เทียบได้ติด
แสงสะท้อน
เป็นไฟฟอน
เท่าโกรธเลยฯ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร